MOTIVAL PALĪDZ ATKLĀT TAVAS PERSONĪBAS STIPRĀS PUSES

Motival ir inovatīva sociālā tehnoloģija, kas palīdz tev atklāt tavas vērtības, lai tev vieglāk būtu izmantot savas iekšējā spēka puses labākas dzīves veidošanai - izvēlēties tīkamāku darbu, labāk saprasties ar apkārtējiem, izprast pasauli un sasniegt dzīvē vairāk.


Kas ir vērtības?
Katram cilvēkam ir savas vērtības, kas nosaka tā attieksmi pret dzīvi, uzvedību un lēmumu pieņemšanu. Tavas vērtības ir tas, kas tavā dzīvē ir nozīmīgs. Piemēram, ja tev svarīga tāda vērtība kā veltīt sevi ģimenei, Tu ar prieku pavadīsi laiku kopā ar ģimeni, bērniem kopīgās nodarbēs. Ja tev svarīga savas dzimtenes aizsardzība pret ārējiem draudiem, iespējams, tev liksies aizraujoši darboties zemessardzē vai sociālos tīklos atspēkot viltus ziņas.
Katrs no mums ar prieku dara lietas, kas saskan ar mūsu vērtībām. Jo biežāk un ar lielāku interesi mēs tās darīsim, jo prasmīgāki šajā jomā kļūsim. Tā vērtības palīdz attīstīt mūsu iemaņas.

Kā radusies Motival tehnoloģija?
Ar vērtību pētījumiem mūsu komandas biedri sāka nodarboties jau 2002.gadā, kad tika radīts tehnoloģijas pirmais prototips. Sākumā tas bija bija mūsu hobijs, kā arī ikdienas darbarīks pašiem kā ekspertiem pētniecības un mārketinga jomā.
2018.gadā tika pieņemts lēmums to padarīt par mūsu ikdienas darbu - uzsākt pētniecības projektu “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”, kas ievērojami paplašina tehnoloģijas pielietojumu un pārbauda tās pielietojuma iespējas jaunā jomā, sasaistot cilvēka vērtības ar tā iemaņām. Tā ietvaros izveidota šī Vietne.

Ko tas dod un kam?
Projekta ietvaros tiek izstrādāts praktisks rīks, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes.
Tev tas palīdzētu vieglāk apzināties savas stiprās puses un atrast darbu, kas vislabāk atbilst tavām interesēm un spējām, pieņemt lēmumu par lielāku dzīves izvēli vai pirkumu.
Darba devējiem tas palīdz ātrāk atrast ieinteresētākus un motivētākus darbiniekus, kā arī labāk parūpēteis par to saglabāšanu un apmācību.
Valsts institucijām un izglītības iestādēm tas palīdz labāk prognozēt nākotnes tirgu un pielāgot savu pakalpojumu klāstu vai izglītības programmas tam, kas būs pieprasīts nākotnē, nevis bija aktuāls pagātnē.
Tehnoloģija vēl ir attības stadijā - šis ir pirmais prototips, un vēl ilgs ceļš līdz rīkam, kas tavas dzīves izvēles spēs atvieglot ar dažiem klikšķiem internetā. Tavs aizpildītais tests palīdz gan pašam iepazīt sevi, gan kopā būvēt nākotnes sabiedrību.

Vai Motival ir zinātnisks pamatojums?
Jā, formālu vērtību pētījumu pirmsākumi sakņojas jau 1930.-1950.gados ASV un Eiropā veiktos pētījumos (piemēram, ASV, Kanādas un citu valstu ekonomistu un psihologu Filipa Vernona, Gordona Alporta, Ābrahama Maslova darbi), kaut pati koncepcija ir daudz senāka - jau 19.gadsimta nogalē un 20.gs sākumā sociālo zinātņu pētnieki mēģināja indivīdu uzvedībai rast izskaidrojumu to vērtībās (piemēram, vācu filosofa Eduarda Šprangera un ASV ekonomista un sociologa Torstēna Veblena darbi). Tomēr vērtību mērīšana ir ļoti komplicēts uzdevums. Tāpēc tikai 1960.gadu nogalē radās pirmie instrumenti, kā ASV zinātnieka Miltona Rokīča izstrādātā metodoloģija. 1990.gados vērtību pētījumi ieguvu plašu pielietojumu, pateicoties Izraēlas pētnieka Šaloma Švarca un virknes citu zinātnieku devumam, kas ar pētījumiem vairāk kā 100 valstīs empīriski pierādīja, ka visu cilvēku vērtību sistēmas pamatā ir universālas vērtības, taču pastāv atšķirības starp dažādām kultūrām un atsevišķiem cilvēkiem. Diemžēl, šī pusgadsimta laikā pētījumu tehnoloģijas joprojām bija balstītas sarežģītās, lietotāju nogurdinošās un bieži neprecīzās anketās - līdz tika radīta inovatīvā Motival pieeja.

Kas Motival ir inovatīvs?
Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, radusies mūsu inovācija - iespēja vērtību mērījumus veikt dažu minūšu laikā, izmantojot attēlu testus. Motival attēlu tests ilgst 5-7 minūtes un efektīvi aizstāj tradicionālos >40 minūšu garos testus, pie tam Motival nodrošina augstāku precizitāti, jo tests nav nogurdinošs un nav saistīts ar nepieciešamību interpretēt sarežģītus terminus.
Ja papildus attēlu testam cilvēks veic arī jautājumu testu (10-15 minūtes), abu šo testu kombinācijā tiek iegūti vēl precīzāki rezultāti.
Rezultātu interpretācija ir balstīta uz iepriekšējo pētījumu rezultātiem - tu saņem pārbaudītu informāciju par to, kas būtisks tūkstošiem citu cilvēku, kuru vērtību profils ir līdzīgs tavējam. Proti, nevis kāds psihologs vai pētnieks apraksta tevi, bet reālu pētījumu statistika.
Arī testos izmantotie attēli nav nākuši no pētnieku puses, bet ir pašu testu lietotāju augšupielādēti (arī tev ir iespēja tādus augšupielādēt). Attīstīti mašīnmācīšanās algoritmi palīdz novērtēt attālu atbilstību noteiktām vērtībām - šī datu bāze pastāvīgi atjaunojas un nodrošina tās atbilstību testu dalībnieku vērtībām.

Vai vērtību pētījumiem ir praktiska pielietojuma piemēri?
Jā, tas ir ļoti plašs - no personīgās attīstības iespēju apzināšanas līdz biznesa jomai. Komandas agrāk veiktie vērtību pētījumi ir sekmīgi izmantoti daudzu Latvijā pazīstamu zīmolu attīstībai - tādu vidū ir Swedbank, Balta, Compensa, Cēsu alus, Aldaris, Latvijas balzams, Amber Beverage Group, Latvijas Mobilais telefons, Tele 2, TET, Telia, Samsung, Elektrum, Lukoil, Elvi un daudzu citu kompāniju zīmoli. Vērtību pētījumi izmantoti arī Latvijas sabiedrisko mediju, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Latvijas tūrisma zīmola attīstības projektos. Pētījumu tehnoloģija aprobēta arī vairāk nekā 10 ārvalstīs gan dažādu biznesa nozaru pētījumos, tautsaimniecības attīstības jautājumos un izglītības jomā.

Kas ir Motival izstrādātāji?
Motival prototipu veido pilnsabiedrība "Motival Development", ko tieši šim nolūkam izveidojuši pilnsabiedrībā apvienojušās pētījumu kompānija "Motival" un inovāciju konsultāciju uzņēmums "Ex Novo". Šo uzņēmumu darbinieki veido projekta kodolu.
Projektā ir iesaistīti divi partneri - pētījumu kompānija "Aptauju centrs" un zinātniskā institūcija - Latvijas vadoša privātā augstskola "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"".

Kas finansē projektu?
Projekta finansējumu veido projekta partneru privātais ieguldījums, kā arī ES fondu līdzfinansējums - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Kā sazināties ar Motival?
Mēs ar prieku un savu iespēju robežās esam pieejami saziņai e-pastā: info@motival.life .