Projekta Digiteka ietvaros radīta jauna Motival tehnoloģiju izmantojoša platforma

Par projektu Digiteka
Projekts "Digiteka" (projekts Nr. 8.2.3.0/22/A/006 “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”) tiek īstenots 2022.-2023.gadā ar mērķi stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem, kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādejādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē.
Projekta partneri ir Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta un sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”, to līdzfinansē REACT-EU   finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Ieguvumi augstskolām un studējošajiem
Jaunā platforma ļauj studentiem veikt personības un digitālo prasmju testus, kas palīdz labāk apzināties to stiprās puses un attīstīt digitālās iemaņas. Digiteka testu rezultātā studentam tiek ieteikti prasmju pilnveidei, iekšējai motivācijai un personības tipam piemērotākie projekta ietvaros izstrādātie kursi.

Motival Digiteka platforma
Digiteka projekta ietvaros ir veikta specifiskas Motival funkcionalitātes izstrāde un tehnoloģijas adaptācija šī projekta vajadzībām - "Motival Digiteka platforma", kas ietver šādus jaunus elementus:
  • divus specifiski projektam radītus jaunus testus (Digitālo prasmju potenciāla testu un DigiComp 2.2. prasmju testu), nodrošinot augstskolu studentiem kopumā piecu testu pieejamību
  • Digiteka nolūkiem radītu datu apmaiņas funkcionalitāti ar piecu vadošo augstskolu mācību vadības sistēmām (Moodle LMS un tai specifiski izstrādāti spraudņi)
  • Digiteka ietvaros testēto studentu prasmju atskaites (t.s. "prasmju pases") ar testu rādītāju dinamiku, ļaujot novērtēt apgūto mācību kursu ietekmi uz to prasmēm
  • Digiteka kursu ieteikumu sistēma, kas izmanto mākslīgā intelekta risinājumu kursu pielāgošanai
  • iespējas apvienota augstskolas studentu, to apgūto kursu un prasmju dinamikas datus analītiskā sistēmā, kas ļauj novērtēt indivīdu sniegumu, māčibu programmu atbilstību un pieņemt lēmumus par mācību programmu attīstību nākotnē